Data publikacji : 19.07.2023

Zarządzanie instytucjami kultury w czasie pandemii na przykładzie kina studyjnego „Łydynia” w Ciechanowie

Adam PiątkowskiKatarzyna Szymańska

https://orcid.org/0000-0003-4131-2484

Abstrakt

Celem tego opracowania jest pokazanie warunków i możliwości funkcjonowania kin w Polsce w czasie pandemii na przykładzie kina studyjnego „Łydynia” w Ciechanowie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zarówno kino „Łydynia”, jak i inne kina musiały wdrożyć nową organizację pracy. Zmagały się z dostosowaniem do wytycznych obowiązujących na rynku, obawami klientów, zmniejszeniem przychodów, szukaniem źródeł fi nansowania. Przestrzeganie reżimu sanitarnego wymagało dodatkowego nakładu pracy, dodatkowych nakładów fi nansowych, podnosiło koszty, utrudniało dostęp do kultury mieszkańcom powiatu ciechanowskiego. Szukano nowych możliwości docierania do klienta, zaczęto wykorzystywać do kontaktów z klientem również przestrzeń wirtualną, która może zapoczątkować trend powstawania kin on-line. Klienci mimo pandemii korzystali i korzystają z instytucji kulturalnych. To pokazuje, że te instytucje są dla nich ważne.

Słowa kluczowe:

kina, pandemia, ograniczenia, Ciechanów, perspektywySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Piątkowski, A., & Szymańska, K. (2023). Zarządzanie instytucjami kultury w czasie pandemii na przykładzie kina studyjnego „Łydynia” w Ciechanowie. Studia Mazowieckie, 18(1), 159–172. https://doi.org/10.54539/sm.51


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP